Patērētāju tiesības

Auto Asociācijas UN PTAC REKOMENDĀCIJAS

 PATĒRĒTĀJ, IEGAUMĒ!

Arī „neatkarīgajiem” remonta uzņēmumiem, veicot garantijas perioda tehniskās apkopes un remonta darbus, ir jāatbilst noteiktām automobiļa ražotāja prasībām - jāveic darbinieku apmācība, jāiegādājas automobiļu tehnisko apkopju un remontu programmas, jāuzstāda atbilstošas iekārtas un instrumenti.

Ja apkopes darbus nav veicis automobiļa pilnvarotais remonta uzņēmums, tad transportlīdzekļa īpašniekam jāpierāda apkopes darbu veikšana un veikto apkopes darbu un operāciju atbilstība visām automobiļa ražotāja prasībām. Lai pierādītu veikto apkopes darbu atbilstību noteikumiem, transportlīdzekļa īpašniekam ir jāsaglabā un jāuzrāda garantijas darbu veicējam visi dokumenti (rēķini, veikto operāciju saraksts un citi dokumenti), kas apliecina darbu veikšanu, raksturo veikto darbu saturu un apstiprina to atbilstību prasībām.

Pirms dodies uz šādu „neatkarīgu” servisu, noskaidro, vai tas ir kompetents veikt remonta darbus, lai TU nezaudētu garantiju savam automobilim.

PĀRLIECINIES! Ja servisā, kurā TU veic garantijas laika apkopi, izmanto rezerves daļas, kuras nav ražojusi automobiļa ražotājrūpnīca, pieprasi, lai šīm detaļām tiktu uzrādīts dokuments, kas apliecina šo rezerves daļu atbilstību TAVAM automobilim un atbilstību automobiļa ražotāja kvalitātes prasībām, lai TU nezaudētu automobiļa ražotāja garantiju uz detaļu kopumiem - mezgliem, kuru darbību nodrošina šī detaļa.

ATCERIES! Garantijas periods atsevišķām automobiļa detaļām var atšķirties. Virsbūves detaļām garantijas periods bieži vien ir ilgāks, nekā citiem automobiļa mezgliem un citām dilstošajām detaļām.

Garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja visi apkopes un remonta darbi ir veikti savlaicīgi un saskaņā ar automobiļa ražotāja un pilnvarotā importētāja noteiktajiem noteikumiem un standartiem.

TEV ir tiesības:

-      Brīvi izvēlēties automobiļu servisa un tehniskā remonta uzņēmumu – nevienam nav tiesību izvēlēties TAVĀ vietā;

-      Saņemt pilnīgu un vispusīgu informāciju par servisa cenām – TEV ir jābūt nodrošinātai iespējai rakstveidā iepazīties ar pakalpojumu cenām pirms pakalpojums TEV ir sniegts un/vai prece pārdota;

-      Saņemt darījumu apliecinošus dokumentus: maksājuma čekus, darījuma kvītis, iepazīties ar veicamo darbu aprēķiniem un tāmēm – tikai darījumu apliecinoši dokumenti TEV sniedz iespēju pieprasīt servisa atbildību. Bez darījumu apliecinošiem dokumentiem un bez savstarpēji saskaņotas veicamo darbu tāmes, TU esi pakļauts riskam, ka serviss vienpusēji mainīs JŪSU savstarpējo norunu;

-      Saņemt pilnīgu un vispusīgu informāciju par servisa pakalpojumiem un tehniskā remontā izmantotām precēm – TEV ir tiesības zināt precīzi kādus pakalpojumus un kādas preces TU saņemsi un iepriekš, pirms darbu izpildes, rakstveidā vienoties ar servisu. Servisam ir pienākums sniegt TEV darbu aprakstu tāmi un cenas;

-      Saņemt drošas un atbilstošas preces un pakalpojumus.

ESI GUDRS – NEĻAUJ SEVI APMUĻĶOT!