Noslēdzies projekts

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija 2010.g.13.XII ir noslēgusi līgumu ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, par projekta "Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru personāla kvalifikācijas paaugstināšanas īstenošanu", ko līdzfinansē Eiropas Savienības Sociālais fonds.

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija turpina īstenot projektu "Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru personāla kvalifikācijas paaugstināšanas īstenošanu" saskaņā ar 2010.g.13.XII noslēgto līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

17.05.2012. - LPAA saņem pirmo maksājumu par projekta īstenošanu

15.06.2012. - LPAA noslēdz 2. projekta posmu, iensiedzot LIAA atskaiti

04.10.2012. - LPAA saņem kārtējo maksājumu par projektā īstenotajām aktivitātēm. Uz šo brīdi projektā apmācīti vairāk kā 460 darbinieki.

03.01.2013. - LPAA saņem jau 3. maksājumu projekta ietvaros un uz šo brīdi ir apmācīti vairāk kā 790 darbinieki.

03.04.2013. - Auto Asociācijas projekta partneri ir saņēmuši jau 4. maksājumu projekta ietvaros un uz šo brīdi ir apmācīti vairāk kā 1000 darbinieki.

03.07.2013. - Auto Asociācija ir iesniegusi 5. maksājuma pieprasījumu par projekta partneru veiktajām mācībām 2013.gada 1.ceturksnī.

09.09.2013. - Līdz 2013.gada 1.ceturksnim projektā ir iesaistīti 643 cilvēki.

 05.12.2013. - Auto Asociācija ir saņēmusi maksājumu 5. maksājuma pieprasījumam par projekta partneru veiktajām mācībām 2013.gada 1.ceturksnī. Un uz šo brīdi ir apmācīti apmēram 800 cilvēki.

05.03.2014. - Auto asociācija ir saņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apstiprinājumu projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam līdz 01.06.2015. un papildus finansējuma piešķiršanai.

30.06.2014. - Auto Asociācija ir saņēmusi maksājumu 7. maksājuma pieprasījumam par projekta partneru veiktajām mācībām 2013.gada 4.ceturksnī un 2014. gada 1.ceturksnī. Un uz šo brīdi ir apmācīti apmēram 950 cilvēki.

15.07.2014.- Auto Asociācija ir iesniegusi 8. maksājuma pieprasījumu par projekta partneru veiktajām mācībām 2014.gada 1. un 2. ceturksnī.

28.10.2014. - Auto Asociācija ir saņēmusi maksājumu 8. maksājuma pieprasījumam par projekta partneru veiktajām mācībām 2014.gada 1.ceturksnī un 2.ceturksnī.  

12.11.2014. - Auto Asociācija ir iesniegusi 9.maksājuma pieprasījumu, un 23.02.2015. 10. maksājuma pieprasījumu par projekta partneru veiktajām mācībām 2014.gada 3. un 4. ceturksnī.

30.04.2015. - Auto Asociācija ir saņēmusi maksājumu 9. maksājuma pieprasījumam par projekta partneru veiktajām mācībām 2014.gada 3.ceturksnī.

03.06.2015. - Auto Asociācija ir saņēmusi maksājumu 10. maksājuma pieprasījumam par projekta partneru veiktajām mācībām 2014.gada 4.ceturksnī.

03.07.2015. - Auto Asociācija ir iesniegusi 11. maksājuma pieprasījumu par projekta partneru veiktajām mācībām 2015.gada 1.un 2.ceturksnī.