Viedās pilsētas klasteris

(24.10.2022.)

2022. gada augustā ir parakstīti līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/017 grozījumi par Viedās pilsētas klastera projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 596 669,48 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 465 402,19 EUR (78% no kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2022. gada decembris.

 Plašāka informācija par projektu “Viedās pilsētas klasteris” un īstenotajām aktivitātēm ir pieejama projekta tīmekļa vietnē www.smartcity.lv.