Viedās pilsētas klasteris - paveiktais 2021

(12.04.2022.)

2021. gadā turpinājās darbs pie projekta “Viedās pilsētas klasteris” (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/017) plānoto aktivitāšu īstenošanas un projekta mērķu sasniegšanas. Nozīmīgākās aktivitātes 2021. gadā bija elektromobilitātes portāla www.ripozali.lv izstrāde un pētījuma veikšana par transporta nodokļu politiku, likumdošanu un tās piemērošanu Eiropas valstīs.

Portālā www.ripozali.lv ir apkopota būtiskākā pamatinformācija par elektromobilitātes risinājumiem un ar tiem saistītajiem jautājumiem. Portāls sniedz atbildes par klimatam draudzīgākām automašīnu jaunākajām tehnoloģijām un to attīstības tendencēm, valsts politiku un atbalstu zaļās mobilitātes veicināšanai, citu valstu pieredzi un mikromobilitātes iespējām. Tāpat portālā ir pieejama datubāze, kurā ir iekļauta informācija par Latvijā pieejamajiem automašīnu modeļiem, kuru emisiju līmenis nepārsniedz 130 g/CO2 pēc Eiropas Jaunā braukšanas cikla jeb NEDC, kā arī ir pieejama interaktīva karte ar elektroauto publiskās uzlādes vietām.

Savukārt pētījuma par transporta nodokļu politiku un likumdošanu uzdevums bija apkopot citu Eiropas valstu pieredzi autoparka “zaļināšanā”, analizējot to pielietotos nodokļu politikas instrumentus un izstrādāt priekšlikumus nodokļu politikas risinājumiem Latvijas autoparka CO2 izmešu mazināšanai. Pētījuma autori norāda uz vairākiem risinājumiem, kas varētu veicināt bez/zemu emisiju transporta segmenta palielināšanos, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa norakstīšana priekšnodoklī iegādes un uzturēšanas izdevumiem bez/zemu emisiju automašīnām un reprezentatīva auto sliekšņa atcelšana bez/zemu emisiju automašīnām, izmešu neapliekamā minimuma noteikšana un ar to saistītie atvieglojumi.

Lai realizētu visas plānotās projekta aktivitātes, 2021. gada nogalē Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegti līguma grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 596 669,48 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 465 402,20 EUR (78% no kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2022. gada jūnijs.

Plašāka informācija par projektu “Viedās pilsētas klasteris” pieejama projekta tīmekļa vietnē www.smartcity.lv.