Auto Asociācija augstu vērtē I. Cīrules kundzes paveikto

(13.03.2018.)

Lai arī pagājušas jau vairākas dienas, joprojām ir grūti atgūties no šoka un noticēt traģiskajai ziņai par VID ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pāragro došanos aizsaulē.

Sākotnēji Cīrules kundze par sevi varēja atstāt maldīgu priekšstatu. Taču, šķietami trauslais, nepārliecinātais cilvēks, izrādījās nosvērts, nesatricināms profesionālis. Ar analītisku prātu un stratēģisko redzējumu apveltīts talantīgs vadītājs. Neticami īsā laika posmā viņai, kopā ar komandu, izdevās panākt teju neiespējamo. Ļaut sabiedrībai noticēt, ka tāda milzīga, neviennozīmīgi vērtēta un, iespējams, ne tā draudzīgākā institūcija VID, kura reputācija bija veidojusies gadu desmitiem, jau pirmā gada laikā spēj mainīties un kļūt par uzņēmēju kaut nedaudz, tomēr sabiedroto. Sabiedroto, kurš ir patiesi ieinteresēts dažādu nozaru problēmu atrisināšanā.

Auto Asociācija ar VID sadarbojas kopš 2010. gada, taču tieši Cīrules kundzes vadībā tika panākts būtisks progress nozares sakārtošanā. Gan veicot izmaiņas normatīvajos aktos, gan reāli apkarojot ēnu ekonomiku nozarē. Šajā īsajā laikā izdevās gandrīz pilnībā izskausts PVN karuseļu shēmas un ievērojami samazināt nereģistrēto uzņēmējdarbību auto tirdzniecībā, kas ne tikai uzlaboja godīgo uzņēmēju konkurētspēju, bet arī ienesa valsts budžetā papildus 21 miljonu eiro jau 2017. gadā. Un tas bija tikai pirmais gads…

Šobrīd vēl ir grūti apjaust, cik patiesībā liels ir šis zaudējums mums visiem. Pārmaiņas tik lielā mehānismā nenotiek nedz viegli, nedz ātri, taču Cīrules kundzes iesāktajam ir milzīgs potenciāls, kur augļus viņai pašai diemžēl neizdosies izbaudīt. Tas noteikti nebūs viegls uzdevums. Bet, lai šo potenciālu nezaudētu, kritiski svarīgi ir atrast šī darba turpinātāju. Cilvēku no biznesa vides, kurš, tāpat kā Cīrules kundze, izprastu uzņēmējdarbības vidi, iedziļinātos problēmu būtībā ar līdzīgu stratēģisko redzējumu un neatlaidību spētu turpināt iesākto un VID padarīt par padomnieku un sabiedroto gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā.

No sirds izsaku visdziļāko līdzjūtību Cīrules kundzes ģimenei un tuviniekiem un novēlu izturību šajā grūtajā, netaisnīgajā un nežēlīgajā dzīves posmā.

Tāpat, novēlu Cīrules kundzes izveidotajai komandai būt stiprai, vienotai un nenolaist rokas, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu pārdzīvot šo smago posmu un turpināt iesākto.