Autorizēta autoservisa priekšrocības

(14.06.2017.)

Piemērotākā autoservisa izvēle ir nopietns lēmums, kas apvieno vairākus būtiskus faktorus. Automašīnas remonts ir saistīts ne tikai ar izmaksām un laika patēriņu, bet arī kvalitāti, no kuras tiešākā mērā ir atkarīga drošība uz ceļa un automašīnas kalpošanas ilgums. Ikvienam automašīnas īpašniekam atvieglojumu sniedz uzticams serviss, kura apkalpošana un darba kvalitāte sniedz gandarījumu. Kritēriji, pēc kuriem tiek izvēlēts piemērotākais autoserviss, var būt dažādi – remontdarbu izpildes kvalitāte un to veikšanas termiņi, izmaksas, klientu apkalpošana, izmantotās rezerves daļas, un citi.

“Patērētāju interesē trīs lietas – izmaksas, ātrums un saistību uzņemšanās un pildīšana jeb garantija. Autorizēta autoservisa veiktā remonta izmaksas vai remontu dzīves cikla izmaksas ir mazākas pat, ja neatkarīgā servisa darba stundas un detaļas maksā divas līdz trīs reizes lētāk,” uzsver Ingus Rūtiņš, Auto asociācijas valdes loceklis, norādot, ka “ražotāja pārstāvis divas reizes ātrāk nonāks pie defekta cēloņa (remontu katalogi, ražotāja apmācības, tehniskais atbalsts), remonts notiks divas reizes ātrāk (ražotāja apmācības, specinstrumenti) un remonts tiks veikts tehnoloģiski atbilstoši (tiks veikti visi tehnoloģiskie soļi, ne tikai tiešās problēmas novēršana). Kā arī ražotāja servisa aktīvu apjoms ir tik ievērojams, ka tas būs atrodams rīt, pēc gada un arī pēc 10 gadiem, un vienmēr būs no kā prasīt garantiju.”.

Kā vienu no būtiskākajām priekšrocībām autorizēta servisa izmantošanā jāmin remonta darbi, kas tiek veikti atbilstoši rūpnīcas tehnoloģijām. Autorizētos servisos darbus veic apmācīti darbinieki, kuriem ir pieeja datu bāzēm un shēmām, programmām un speciāliem instrumentiem, kas ļauj operatīvi diagnosticēt bojājumus un novērst tos. Īpaši sarežģītos gadījumos ir pieejams ražotāja atbalsts un rūpnīcas inženiera izsaukums. Ikviena remontētā automašīnas detaļa vai to mezgls atbildīs visaugstākajām ražotāja tehnoloģiskajām prasībām, nodrošinot kvalitatīvu funkciju veikšanu.

“Autorizētajos servisos klientus apkalpo automašīnas ražotāja apmācīti un sertificēti darbinieki ar jaunāko ražotāja programmatūru un atbilstošām servisa iekārtām, tādējādi serviss pārzina katru automašīnas detaļu un piedāvā labāko risinājumu. Atšķirībā no neatkarīgajiem servisiem, dīleru pārstāvji vienmēr nes atbildību par paveikto darbu un rezerves daļu kvalitāti. Klientu ērtībai autorizētie servisi nodrošina pilna spektra servisu un piedāvā profesionālu risinājumu vienuviet, tāpēc klientiem nevajag lieki šķiest laiku, meklējot dažādas auto darbnīcas. Būtiska autorizētu servisu atšķirība it tā, ka visi darbi tiek veikti pēc ražotāja norādīta laika normatīva, klientam nekad netiks piestādīts rēķins par detaļas maiņu vairāk kā to paredzējis ražotājs, pat neskatoties uz to, ja remontam būs nepieciešams vairāk laika,” par autorizēta servisa priekšrocībām stāsta Domenikss pēcpārdošanas direktors Andrejs Jansons.

Lai automašīna kalpotu ilgi un kvalitatīvi, svarīgi to kopt un remonta darbos izmantot oriģinālās rezerves daļas, kas garantē pārbaudītu drošību un kalpošanas ilgumu. Izmantojot oriģinālās rezerves daļas, varat būt droši, ka katra no tām ir pilnībā piemērota konkrētajai automašīnai.

Priekšrocība, ko spēj nodrošināt autorizēti servisi, ir speciālo instrumentu un aprīkojuma izmantošana remonta darbu veikšanai. Piemērotu instrumentu un aprīkojuma izmantošana atvieglo meistaru darbu, ļaujot remontdarbus paveikt noteiktā laikā, kas ļauj klientam jau pirms remonta precīzi zināt samaksu par darbu (tā tiek aprēķināta ņemot vērā ražotāja noteiktos normatīvus katram darbam minūtēs). Veicot remontu bez specinstrumentiem vai ražotāja akceptētām iekārtām, automobilim var nodarīt bojājumus, kuru novēršana pārsniegs sākotnējā remonta izmaksas. Obligātas ražotāja noteiktas regulāras apmācības, pieeja aktuālākajai informācijai, izsmeļoši tehniskie dati – darbiniekiem sniegtā informācija nenoliedzami ir viens no vērtīgākajiem kapitāliem. Pateicoties rūpnīcas informatīvajam nodrošinājumam, autorizēta servisa darbinieki plaši un precīzi pārzina ikvienu automašīnas modeli, spējot efektīvi novērst jebkuru bojājumu; īpaši sarežģītu gadījumu risināšanai ir pieejams rūpnīcas tehniskais eksperts ar speciālām diagnostikas iekārtām, kurš ierodas pēc pieprasījuma. Auto apkopē un remontā ļoti būtiska ir pastāvīgu produktu kvalitātes uzraudzība un uzlabošana visā to dzīves ciklā. Apmeklējot autorizētu servisa centru, automobilim bez maksas tiks veikti visi ražotāja paredzētie kvalitātes pasākumi. Neatkarīgos servisos šīs pārbaudes nav iespējamas, un par iespējamiem remontdarbiem nāksies maksāt.

Latvijas auto parks kopumā ir krietni vecāks nekā vidēji Eiropā, kas nozīmē, ka milzīgs ir to automobiļu īpatsvars, kuriem ir beidzies garantijas apkopes laiks. Tādēļ jo īpaši svarīga ir autorizēta servisa izmantošana, jo auto tehniskais stāvoklis var radīt nopietnu apdraudējumu auto īpašniekam un pasažieriem, kā arī pārējiem satiksmes dalībniekiem.