Auto Asociācija panāk sev labvēlīgu lēmumu lietā pret Konkurences padomi

(07.06.2017.)

Š.g. 30. maijā Rīgas administratīvā apgabaltiesa pieņēmusi biedrībai “Auto Asociācija” labvēlīgu lēmumu trīs gadus ilgušajā lietā, kurā Konkurences padome bija sodījusi Asociāciju par it kā aizliegto vienošanos, kas vērsta uz auto remontdarbu veicēju konkurences ierobežošanu, un piemērojusi naudas sodu 4 % apmērā no tās iepriekšējā gada apgrozījuma. Tiesa savā lēmumā norādījusi uz būtiskām nepilnībām Konkurences padomes darbībās un atcēlusi KP lēmumu. 

„Esam ļoti gandarīti par tiesas lēmumu, jo apgabaltiesas spriedums skaidri pasaka, ka asociācijas ir tiesīgas aizstāvēt nozares uzņēmumu tiesības un intereses, tostarp ekonomiskās intereses, un šo interešu aizsardzība nerada Konkurences likuma pārkāpumu. Mūsu mērķis ir sakārtot neatkarīgo autoservisu tirgu, kur saskatām ļoti daudzas problēmas un nepilnības, t.sk. arī nodokļu nenomaksu. Šī mērķa sasniegšanā nekad neesam izmantojuši nelikumīgas vai kaitnieciskas darbības, tieši pretēji esam KP vairākkārtīgi norādījuši, ka ir jāņem vērā visas norises un faktiskie apstākļi tirgū, nevis no tiem jānorobežojas. Tiesas spriedums skaidri parāda, ka Konkurences padomei nav izdevies pierādīt pretējo,” norāda Auto Asociācijas valdes loceklis Ingus Rūtiņš.

Tiesa norādījusi, ka Konkurences padome nav noskaidrojusi tirgu raksturojošos tiesiskos un ekonomiskos datus, kā arī nav definējusi konkrēto tirgu un vienlaikus nav sniegusi nekādus pārbaudāmus un novērtējamus datus, kas ļautu novērtēt Auto Asociācijas biedru ietekmi. Neskatoties uz to, ka konkrētajā lietā Konkurences padomes amatpersonas bija arī veikušas nepieteiktu inspekciju asociācijas telpās, KP nav pienācīgi noskaidrojusi visus būtiskos apstākļus lietā un nav ieguvusi pierādījumus, kas ļautu secināt, ka aprakstītā vienošanās rada pietiekamu kaitējumu konkurencei, lai varētu atzīt, ka šī vienošanās ir uzskatāma par aizliegtu vienošanos pēc mērķa. Rezultātā tiesa savā spriedumā atzina, ka, lai pamatotu konkurences tiesību pārkāpumu, nepietiek ar Konkurences padomes  viedokli, ir nepieciešams arī objektīvs tirgus apstākļu ekonomisks un tiesisks novērtējums, lai tiesa varētu pārliecināties par KP secinājumu pamatotību.

Asociāciju šajā lietā konsultēja un veiksmīgi pārstāvēja tiesā zvērinātu advokātu biroja „BDO Law” tiesvedības un konkurences prakses vecākie juristi Rihards Niedra un Andis Kārkliņš. Lietas izskatīšana ilga no 2014. gada, kad KP pieņēma lēmumu Nr. E02-37, kurā konstatēja Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas pārkāpumu Auto Asociācijas darbībā.

Par Auto Asociāciju:
Biedrība „Auto Asociācija” ir vienīgā auto nozares profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniedzējus. Auto Asociācijā ir 27 biedri, kuri pārstāv 45 automobiļu un motociklu ražotāju zīmolus un Latvijas tirgū pārdod virs 70 % jauno transportlīdzekļu.